Bỉm nhà Thóc (2)


Khách đặt bỉm tại shop được MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN TOÀN QUỐC ĐƠN HÀNG TỪ 300K (phí hỗ trợ tối đa 70k) và có sử dụng mã miễn phí vận chuyển tại Shopee. Mọi thắc mắc liê.n hệ. shop theo s.d.t 0911179270/Z.a.l.o O9.16,O87.529.
Sản phẩm y hình.
Mã GIẢM GIÁ ngày 19/4:
FMCGSALE giảm 100% tối đa 100k đơn từ 1500k.
FMCG8 giảm 8% tối đa 60k đơn từ 500k.
FMCG5 giảm 5% tối đa 70k đơn từ 250k.
MKBC194 giảm 8% tối đa 70k đơn từ 400k.
FMCGFSS1904 giảm 8% tối đa 80k đơn từ 250k
FMCGCCB1904 hoàn 8% tối đ
2 sản phẩm